DEPOLAMA TANKI

Depolama tankı, sıvı madde depolanması için tasarlanan tanklardır. Çoğunlukla petrol endüstrisinde kullanılsa da başka sektörlerde de (gıda sanayisi, gübre sanayisi vb.) kullanılmaktadır. Depolanan ürünler, genellikte petrol türevleri maddeler ya da petrol endüstrisinde kullanılan kimyasallardır. 

Bu tankların çalışma basıncı atmosfer basıncıyla (101,3kPa) aynıdır. Tasarımı için depolanan sıvının yoğunluk, buhar basıncı vb. özellikleri bilinmelidir. 

Özel tanklar (çift cidarlı, yeraltı tankları, yalıtımlı)
Bunun dışında depolanan madde cinsi, yalıtımlı olup ya da olmamasına veya çaplarına göre de sınıflandırmalar yapılabilir.