KUM FİLTRESİ

Kum filtre sistemleri; sudaki kaba tortu, partiküller, askıda katı maddeler, bulanıklığa neden olan organik ve inorganik katı maddeleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra koyulacak olan ekipmanı korumasıdır. Kum filtre sistemleri proses ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak kullanılmasının yanı sıra, atık su arıtma sistemlerinden elde edilen arıtılmış suyun bulanıklığının giderilmesinde de kullanılır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.

Kolay temizlenebilir olması ve ters yıkama işlemlerinin otomatik olarak yapmasından dolayı tercih edilebilir. Medya filtreleri, diğer filtre türlerine göre “geri yıkama” özelliğine sahip olma avantajına sahiptir. Geri yıkama, filtre içinde biriken kirlilikleri temizler ve kum filtrelerin performansını eski haline getirir. Yüksek kapasiteli suların filtrasyonunda kullanımı için tercih edilebilir.

Kum Filtrelerin tercihinde dikkat edilmesi gereken özellikleri;

 • Filtre boyunca gerekli en yüksek akış hızı
 • Askıda katı partikül ve bulanıklığa neden olan kirliliklerin yapısı 
 • Besleme suyu analizi 
 • Filtre edilecek suda istenilen özellikler
 • Ters yıkama işlemi için gerekli su ihtiyacının karşılanabiliyor olması
   

Kullanım Alanları

 • Endüstriyel suların arıtım aşamalarında
 • Ters Osmoz öncesi ön arıtım yapılması.
 • Yüzey suyu arıtımı
 • Yeraltı suyu arıtımı
 • Temiz su temini Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi