Dünyayı ilgilendiren önemli sorunların başında su kaynaklarının hızla tükenmesi gelmektedir. Dünyanın yanı sıra Türkiye’nin de önemli bir problemi olması nedeni ile su kaynaklarının etkili ve verimli kullanılabilmesi için sürekli olarak çeşitli projeler geliştiriliyor. Su kaynaklarının hızla tükenmesinde çeşitli etmenler devreye giriyor. Tarımsal sulamanın tatlı su kaynaklarının tükenmesindeki etkisi de göz ardı edilemeyecek nispette önem arz eden etkenler arasında.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki; su kaynakları yaklaşık olarak %70 oranında sulamada kullanılmaktadır. Su kaynaklarında hızlı bir azalmaya yol açan bu tür durumların çeşitli biçimlerde çözüme kavuşturulması gerekir. Atıksuların arıtılması işlemleri de tarımsal sulamaya destek olmak amacı ile geliştirilmektedir.

Atıksu arıtma tesisleri sayesinde sular yeniden geri kazanılmakta ve özellikle kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalan ülkeler açısından bu uygulamalar çözüm üretmektedir. Atıksu arıtma faaliyetlerinden istenilen verimin alınması sayesinde atıksular tarım alanlarında sulama faaliyetleri için kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra alternatif su kaynağı oluşturması ve su kaynaklarında ortaya çıkan kirlilik yükünün azaltması da atıksu arıtma tesislerinin önemli bir özelliğidir.

Atıksu arıtmanın yararlarından biri de tarım alanlarında organik madde ihtiyacına da yanıt vermesidir. Bu durum yapay gübre kullanımının da azaltılması ile sonuçlanırken atık sular çevreye zarar vermeden bertaraf edilmektedir. Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına olanak tanıyan atıksu arıtma tesisleri tarımsal sulama için olduğu kadar çevresel koşullar açısından da oldukça önemlidir.

Atıksu Arıtma Tesisleri
Atıksu arıtma tesislerinde yapılan uygulamalar sırasında farklı proseslerden söz edilmesi gerekir. Atıksu arıtma tesislerinde ortaya çıkan arıtma çamurlarının da bazı işlemlere tabi tutulması zorunlu hale gelir. Endüstriyel ve evsel arıtma tesisleri aracılığı ile yapılan işlemlerin ardından arıtma çamuru ortaya çıkar.

Arıtma çamuru içerisinde çeşitli virüsleri, bakterileri ve çeşitli ağır metalleri barındırır. Zararlı maddelerin yanı sıra mikroorganizmalar açısından da arıtma çamurlarının bazı işlemlere tabi tutulması zorunludur. Atıkların çevreye zarar vermesi ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaması da bu sayede sağlanır.

Arıtma çamurunun bertaraf edilmesi çeşitli yöntemler sayesinde mümkün olurken bu çamurlar yeniden değerlendirilerek farklı alanlarda da kullanılabilmektedir. Arıtma çamuru yüksek ısıl değerlere sahip olduğundan enerji kaynağı olarak görülür.

Arıtma çamurundan tarımsal alanlar için gübre olarak da yararlanılabilmektedir. Tarımsal arazilerde bitki gelişiminin yanı sıra toprak üzerinde de faydaları olduğu fark edilen arıtma çamurlarının çeşitli şekillerde değerlendirilmesi de bu sebepledir.

 

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun