Endüstriyel atık su arıtma tesislerde, hammaddelerin işlenmesi ve ürün üretilmesi işlemlerinden kaynaklanan atık sulara “ endüstriyel atık su” denir. Bu atık sular sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerindeki yıkama, pişirme, ısıtma, reaksiyon ürünleri, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemlerinden kaynaklanabilir.

Endüstriyel atık suların karakteristikleri kaynaklandıkları prosese göre değişiklik göstermekte olup, bu değişikliklere göre de arıtma yöntemi ve şekli belirlenmektedir.

Kirlilik değeri düşük olan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında biyolojik arıtma tek başına yeterli olurken, endüstriyel atık su arıtma işleminde atık suyun kirlilik değeri yüksek olduğundan atık suya uygulanacak biyolojik arıtma işlemi tek başına yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla endüstriyel arıtmada, atık suyun içeriğine bağlı olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden uygun olanları seçilerek arıtma işlemi gerçekleştirilir. 

Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında ön arıtma olarak kabul edilen fiziksel arıtma işlemi, su içerisinde bulunan katı parçaların, yağ atıklarının, yüzebilir ve çökebilir formdaki partiküllerin ızgaralar, elekler, kum tutucular ve yağ ayırıcılar gibi mekanik ekipmanlarla sistemden uzaklaştırılmasıdır.

Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılmasında kullanılan en etkili  yöntem kimyasal arıtma işlemidir. Diğer yöntemlerle sudan uzaklaştırılamayan, suda çözünmüş halde bulunan kirleticiler kimyasal arıtma prosesleri ile kolaylıkla sudan ayrıştırılabilir. Kimyasal arıtmada uygulanan prosesler koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyondur.
 

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun