Su kaynaklarının önemi geçmişte ve günümüzde aynı orandadır. Geçmişte de büyük bir önem taşıyan su kaynakları dünyanın geleceği açısından tehdit altında görülmekte ve tatlı su kaynaklarının azalmasında tarımsal sulamanın bilinçsizce yapılması başlıca sebepler arasında yer almaktadır. Sulama sistemleri aracılığı ile bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışılırken farklı sistemlerin olması nedeni ile her birinin uygulanışı da değişkendir.

Dünya nüfusunun gittikçe artış gösteren bir ivmede olması suyun stratejik önemi açısından ele alınması gereken konulardan biridir. Tarımda ürün çeşidinin yanı sıra miktarının artması açısından da sulamanın ayrı bir önemi bulunur.

Sulama olarak adlandırılan uygulamada bitkilerin normal gelişimlerini tamamlayabilmesi için doğal yollarla karşılanamayan suyun uygun koşullarda toprağa verilmesi gerekir. Sulama doğru yöntem ve tekniklerle yapıldığında su kaynakları korunmuş olur. Sulama yöntemleri söz konusu olduğunda iki ana başlıktan söz etmek gerekir. Yüzey sulama yöntemleri ve basınçlı sulama yöntemleri de kullanılan uygulamalar arasında yer alır.

Yüzey Sulama Yöntemleri Nelerdir?
Yüzey sulama yöntemleri dendiğinde salma sulama, göllendirme, uzun tava ve karık adı verilen yöntemlerden yararlanılır. Sulama yöntemlerinin doğru tercih edilmesi demek su kaynaklarının da korunması ve istenilen verimin alınabilmesi anlamına gelir.

Basınçlı Sulama Yöntemleri Nelerdir?
Sulama yöntemlerinden söz edilirken basınçlı sulama yöntemlerinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Basınçlı sulama yöntemleri arasında ise yağmurlama sulama ve damla sulama yer almaktadır. Bu yöntemler arasında damla sulamanın çeşitli avantajlara sahip olduğu görülmektedir.

Damla sulama olarak adlandırılan uygulama ile arazinin belirli bir bölgesi ıslanmakta ve ihtiyaç dışında kalan su miktarı kontrol altına alınmış olmaktadır. Kök bölgesinin sürekli nemli kalmasına olanak tanıyan damla sulama yöntemi sayesinde ise nem gerilimi de düşük tutulmaktadır.

Bitkinin düşük gerilimle tutulan nemi kökleri ile almasını kolaylaştıran damlama ile sulama yöntemi sayesinde bitki fazla enerji harcamaz. Ürün artışına doğrudan etki etme gücüne sahip olan bu yöntem sayesinde arazide yabancı ot gelişimi de en aza inmiş olur.

Arazinin belirli bir kısmında sulama yapıldığından kuru kalan alanlarda yabancı otlar yetişmez. Gübreleme konusunda da damla sulamanın artı yönleri bulunmaktadır. Bu uygulama ile gerekli besinler bitkinin kök bölgesine verilebilir. Kök bölgesinin yeterli besini alması ile de gübreleme ihtiyacında azalma yaşanır.

Damla sulama uygulamalarının zamanın yanı sıra iş gücü açısından da daha verimli bir çalışma olduğu elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır. Tarımsal sulama ile ilgili olarak farklı kontrol sistemlerinin olması ve bunların yaygın olarak kullanılması yapılan araştırmalarla şekillenmektedir.

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun