Sulama sistemleri suyu kaynaktan alarak tarlaya getiren ve ardından da bitkinin kök bölgesine verilmesini amaçlayan uygulamaları kapsar. Sulama sistemi projelendirileceği zaman bazı unsurlar dikkate alınır.

Çiftçi açısından konu ele alındığında yüksek gelirin sağlanması en temel amaçtır. Bunun yanı sıra iletim ve uygulama sürecinde en az kaybın yaşanması istenir. Tarım alanının uzun dönemdeki verimliliği de göz ardı edilmemesi gereken süreçleri kapsar.

Toprağın uzun dönemde aşınması ve yapısının bozulmasının engellenmesi gerekirken tuzluluk ve taban suyu düzeyi de yükselmemelidir. Sulama yöntemleri seçilirken birçok kriter dikkate alınır. Salma sulama, tavan sulama, uzun tava sulama ve arık olarak adlandırılan yüzey sulama yöntemleri toprağın durumuna bağlı olarak tercih edilir. Basınçlı sulama yöntemlerinden söz edilmesi gerektiğinde ise damla ve yağmurlama sulama sistemleri devreye girer.

Basınçlı Sulama Sistemlerinin Avantajları
Basınçlı sulama sistemleri uygulanırken bazı avantajlarının dikkate alınması gerekir. Ancak bu sistemlerin dezavantajları da bulunur. Bu tür sistemlerin tesis masrafları yüksektir ve sulama sezonu boyunca yüksek enerjiye gerek duyulur. Damla sulamanın gibi ağaç altı mikro yağmurlama sulamasında da tesis masraflarının yüksek olduğu görülür.

Bu yöntemlerin önemli yararlarından biri ise topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanacak gerilimi en aza indirmesidir. Bitkinin ihtiyaç duyacağı besinlerin bitkinin ihtiyacı olan zamanda ve yeterli miktarda sağlanması ise bu sistemlerle mümkün olur.

Bu sistemler sayesinde sık aralıklarla ve az miktarda sulama yapmak sureti ile yalnızca köklerin sulanması da sağlanır. Kısıtlı su kaynaklarının bulunduğu alanlarda bu tür sulama sistemleri daha işe yarar sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Var olan su kaynakları etkin ve verimli kullanılırken daha geniş alanların sulanması da kolaylaşır. Damla sulamanın yanı sıra ağaç altı mikro yağmurlama yöntemi ekonomik sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayrıca daha fazla ürün elde edilmesi de bu sayede mümkün olur.

Tarımsal sulama konusunda dikkat edilmesi gerekenler arasında su kayıplarını en aza indirmek başta gelen önlemler arasında yer alır. Su iletim ve dağıtım sistemleri tesis edilirken bu konuların dikkate alınması zorunludur.

Yeni sulama projeleri oluşturulurken açık kanal-kanalet sistemleri yapılmamalı onun yerine borulu sistemler tercih edilmelidir. Tarla sulama sistemleri gerekli olduğunda ise basınçlı sistemlere yönelmek daha isabetli olur.

Bitkilerin istenilen koşullarda yetişebilmesi için etkili kök bölgesinde yeterli miktarda nemin bulunması gerekirken bu durum süreklilik arz etmek zorundadır. Yeterli miktarda neme sahip olmayan kök bölgesi nedeni ile bitkiden istenilen verimin alınması güçleşir. 
 

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun