Su dünya için önemli bir yaşam kaynağıdır. Tüm canlılar için hayati öneme sahip olan su kaynaklarının kullanımı konusunda dikkatli olunması bir zorunluluktur. Bitkilerin büyük oranda sudan oluşması nedeni ile türlerine bağlı olarak suya duydukları ihtiyaç da buna göre şekillenir. Tarımda sulamanın önemi söz konusu olduğunda ise özellikle çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gelecekte su kaynaklarının yeterli olabilmesi açısından önem taşır.

Su döngüsü sayesinde toprakta bulunan besin elementleri doğal döngülerini gerçekleştirebilir. Yağışların ardından su toprakla buluşurken buharlaşma ve terleme gibi etmenler sayesinde de tekrar havaya karışması mümkün olur. Bitkilerin terleme yapmaları topraktan suyu alarak su buharına dönüştürmelerine yol açar. Bu sayede de havaya suyu iletmiş olurlar.

Türkiye genelinde sulama sistemleri açık kanal ve basınçlı sulama sistemleri olmak üzere iki türlü uygulanmaktadır. Sulama yöntemlerinden söz etmek gerektiğinde ise salma sulama, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılır.

Tarımda sulamanın gerekli olmasının en önemli nedenlerinden biri de bitkinin ihtiyaç duyacağı suyun doğal yollardan karşılanamayacağı durumlardır. Bitki topraktan kök bölgesine gereken miktarda suyu almak ister. Sulamanın yeterli miktarda ve zamanda yapılması ise ayrıca önemlidir.

Türkiye’de tarımsal arazilerin kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alması nedeni ile tarımsal sulamanın önemi oldukça fazladır. Tarla sulaması sırasında suyun en az kayıpla ve yeterli miktarda tarlaya dağıtılması oldukça önemlidir.

Tatlı su kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle doğru yöntemlerin kullanılması gerekirken yararlanılacak sistemlerin de enerji ve su tasarrufu sağlamasına dikkat edilmesi gerekir. Sulama sistemleri tercih edilirken birçok kriter dikkate alınır.

Sulama Sistemi Seçilirken Dikkate Edilmesi Gerekenler
Sulama sistemi tercihi sırasında bazı konuların dikkate alınması zorunludur. Sulama sistemleri tarlanın tesviyesinin durumuna göre tercih edilir. Mahsulün türü de sulama miktarını doğrudan etkileyen unsurlardan biridir.

Bazı ürünlerin daha az suya ihtiyacı olurken bazı durumlarda ürün fazla miktarda sulama isteyebilmektedir. Sulama ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleridir.

Tarlanın hangi bölgede yer aldığı ve bölgenin iklimsel koşulları da bu süreçte dikkate alınır. Bölgenin rüzgârlı olup olmaması, nem miktarı yıllık yağış oranı gibi pek çok unsurun uygulanacak sulama sistemi üzerinde doğrudan etkisi olmaktadır.

Doğru sulama uygulamalarının yapılması istenilen verimin alınmasının yanı sıra tatlı su kaynaklarının da korunabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle de yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara uygun sulama yöntemleri tercih edilmelidir.

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun