Sulama adı verilen yöntem tarımda sulamayı gerçekleştirmek amacı ile kullanılan uygulamaları kapsar. Sulama ile ilgili olarak özellikle tarımsal sulama konusunda karşılaşılabilecek sorunlar da çeşitlidir. Aşırı su kullanımı, sulama şebekesinin yetersizliği organizasyonun yanı sıra yönetim yetersizliği gibi konular da bu açıdan ele alınması gerekenler arasında yer alır.

Sulama ile ilgili olarak drenaj sularına yönelik olarak yeniden kullanım, atık suların değerlendirilmesi, yüzey su alanları ile ilgili olarak da suyun bol olduğu alanlardan kıt alanlara aktarım süreçleri önemlidir. Ayrıca su tasarrufuna imkân tanıyan basınçlı su kullanma yöntemleri konusunda da çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Sulama Problemleri
Dünya genelinde yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak gıda ve tarımsal su ihtiyacı da belirgin bir şekilde çoğalmaktadır. Sınırlı su kaynaklarının olması, küresel ısınma gibi çevresel faktörler dünya için bu noktada bir tehdit oluşturmaktadır.

Sınırlı su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması bu açıdan oldukça önemlidir. Su yönetimi olarak da bilinen uygulamada su kaynaklarının planlı bir şekilde dağıtımının ve kullanımının yapılması gerekir.

Sulamanın gereğinden fazla yapılması şebekelerde su kayıplarının çok yüksek olmasından kaynaklanır. Klasik sulama yöntemlerinde ortaya çıkan problemlerden biri de sulama parsellerinin küçük olması ve karık ya da tava boyutlarının uygun seçilememesidir. Bu durum su yönetimini güçleştiren etkenleri içinde barındırır. Tarla içi su kayıpları bu nedenlerden ortaya çıkar.

Sulama problemleri arasında yer alan bir diğer konu da sulama sistemlerinin işletimine yöneliktir. Sulama şebekelerinde suyun iletimi ve dağıtımı yapılırken toprak kanallar ya da klasik beton kaplamalı kanallar kullanılabilir.

Suyun iletimi sırasında kullanılan kanal ve kanaletlerin yanı sıra boru sistemleri üretilirken toprak ya da beton kaplamalı kanallardan yararlanılmaktadır. Yeni sulama sistemlerinde kullanılan borulu sistemlerin su tasarrufuna imkân tanıdığı görülür. Bu nedenle de daha yaygın olarak tercih edilir.

Sulama problemleri arasında yer alan bir diğer konu başlığı ise suyun kalitesine yöneliktir. Suyu kirleten kirleticiler birden fazladır ve zaman içerisinde bu etmenler suyun kalitesini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Su kirliliğinin azaltılabilmesi çiftçilerin gübre ve tarımsal ilaçları doğru kullanması konusunda bilinçlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Ayrıca sulama konusunda ele alınması gereken önemli problemlerden biri de organizasyon sorunlarıdır. Türkiye genelinde kapsamlı bir su yasasının olmaması nedeni ile su kaynaklarının kullanım hakları konusunda karmaşık bir durumdan söz etmek gerekir.

Tarımda etkin su kullanımı konusunda yapılması gereken çalışmalar bulunur. Tarım sektörünün su kıtlığı gibi problemlerle karşı karşıya kalmasına bağlı olarak su krizine dönüşmeden problemlere çare üretilmesi bir zorunluluktur. Sulama yöntemleri konusunda gereken önlemlerin alınması öncelikli çalışmalar arasında yer almalıdır.

 

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun