Tarımsal sulama açısından arıtma işlemlerinin önemi oldukça büyüktür. Dünya genelinde atık sular yeniden kazanılarak tekrar endüstride kullanılır. Bunun yanında su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için de arıtma tesislerinin destekleyici özellikleri bulunur. Arıtma işlemi yapılırken çeşitli uygulamalardan faydalanılır. Fiziksel arıtma yöntemlerinin yanı sıra kimyasal arıtma yöntemleri de seçenekler arasında yer alır.

Kimyasal arıtma olarak adlandırılan uygulamada ise arıtma çamurunun kirlilik faktörleri dikkate alınır. Kimyasal arıtma uygulamasında dışarıdan kimyasal madde eklenmesi gerekli olur. Kimyasal arıtma prosesleri ise belirli aşamalardan teşekkül eder.

Kimyasal Arıtma Yöntemleri
Atık sular arıtılacağı zaman farklı uygulamalardan yararlanılır. Bunlardan biri de kimyasal arıtma yöntemidir. Atıksu arıtma yöntemleri tercih edilirken birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerekirken uygulanan prosesler de birbirinden farklı olabilir.

Kimyasal arıtma yöntemleri sırasında zararsız ya da daha az zararlı kabul edilen atıkların ortaya çıktığı görülür. Kimyasal arıtma uygulaması neticesinde ortaya çıkacak çamurun özellikleri ise kullanılan kimyasallarla bağlantılıdır. Bu işlemler sırasında atık suyun özellikleri de dikkate alınır.

Kimyasal arıtma yöntemi sırasında ortaya çıkan çamurların kokuya sahip oldukları görülür. Ön çökeltim çamurları göz önüne getirildiğinde ise bu kokunun ondan daha fazla olmadığı anlaşılır. Kimyasal arıtma yöntemi uygulanırken öncelikle ham atıksu ile işe başlanır.

Ardından gelen süreçte ise ızgara kum tutucular devreye girer. Ön çöktürme işleminin ardından hızlı karıştırma aşaması gelir. Yavaş karıştırma ve kimyasal çöktürme havuzları çalışmanın parçaları arasındadır. Ön çökeltim çamuru ve kimyasal çamuru nihai bertaraf sürecini de şekillendiren aşamayı kapsar.

Fiziksel ve kimyasal arıtma işlemlerinin dışında biyolojik arıtma yöntemleri de kullanılabilmektedir. Biyolojik arıtma yöntemleri ise arıtma çamurunun kirlilik faktörlerinin sahip olduğu biyolojik özelliklere göre tercih edilir.

Biyolojik arıtma yöntemi uygulanırken biyokimyasal reaksiyonlara bağlı olarak atık sularda çözünmüş olan organik kirleticiler uzaklaştırılır. Biyolojik yöntemlerle çalışılması da uygulamanın bir diğer özelliğidir. Biyolojik arıtma olarak adlandırılan işlemler atıksuların içerisinde yer alan kirletici maddelerin fakültatif, anerobik ve aerobik koşullarda parçalanmasını içerir.

Bu kirletici maddeler parçalandıktan sonra çevre için zararsız bileşiklere dönüştürülür. Kirletici madde olarak adlandırılan unsurlar atık suların içerisinde çözünmüş halde ve askıda bulunur. Bu kirletici maddelerin inorganik ve organik maddelerin, mikroorganizmaların parçalanması sırasında çeşitli işlemler uygulanır.

Atık su arıtma yöntemleri seçilirken dikkate alınan parametreler olur. Bunlar arasında atık suyun karakterizasyonu ilk sırada gelirken arazi maliyetinin de dikkate alınması zorunludur. Ayrıca arazinin kullanılabilirliği ve gerekli su çıkış kalitesi de göz önünde bulundurulur. Gelecekteki su kalitesinin standardının yükseltilmesi de oldukça önemlidir.

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun