Tarımsal sulama, yağmurla doğal olarak sağlanan suyun mevcudiyetini tamamlamak, mahsullerin su ihtiyacını karşılamak için toprağa yeterli nem içeriği sağlamak ve su kalitesini artırarak tarımsal verimliliği desteklemek için kullanılan bir uygulamadır.

Tarımsal sulama yönetimi, tarımsal ürün için gerekli miktarda su ve nemi sağlamak ve en düşük maliyetle üretim sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için kullanılan yöntem, planlama süreci, ekipman ve sistemleri ifade eder.

Sulama yöntemi, suyun ekinlere uygulanma şeklidir. Temel olarak 3 sulama yöntemi vardır: yüzey sulama, yağmurlama sulama ve damla sulama. Her yöntem için kullanılabilecek 2 veya daha fazla sulama sistemi vardır. Birçok sulama sistemi türünün olmasının nedeni, sulama sisteminin uyarlanması gereken toprak, iklim, mahsul ve enerji koşullarındaki geniş çeşitliliktir.

Tarımsal Sulamanın Amacı
Sulama sadece toprağı ıslatmak değildir, ürünün ihtiyaç duyduğu su miktarını belirleyerek, bu suyu planlı ve düzenli bir şekilde ürüne sağlamaktır. Tarımsal sulama yönetimi, bitki sağlığı kontrolü, meteorolojik ve ekonomik koşullar ve ürün yönetimi stratejileri gibi üretim sisteminin diğer yönlerini dikkate alarak, sulamanın zamanlamasını, miktarını ve nasıl uygulanacağını belirlemekten oluşur.

Bitkinin 3 temel ihtiyacından biri olan suyu bitkiye ihtiyaç duyduğu miktar ve sıklıkta sağlayan tarımsal sulama sistemleri, mevcut su kaynaklarının yetersizliğine karşı üreticilerin uzun yıllardır sıklıkla başvurduğu bir alternatiftir. 
Tarımsal sulamanın amacı, tarımsal üretimi hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirmek için ürün toprağının nem koşullarını karşılamaktır.

Tarımsal Sulamanın Faydaları
Tarımsal sulamanın çiftçilerin öncelikli tercihi olmasının nedeni, sayısız faydaya sahip olmasıdır. Tarımsal sulamanın faydalarından öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir: 

  • Su kıtlığı ve su kaynağı yetersizliği gibi riskleri önemsiz kılar. 
  • Sezon dışı ya da yılda birden fazla hasatta üretim yapmaya olanak tanır. 
  • Doğru sulama ile artan verimlilik ve ürün kalitesi, üreticiye daha fazla karlılık olarak geri döner.
  • Yeni alanların üretim sistemine dahil edilmesine olanak tanır. Tarımsal sulama tekniği ile tarıma daha az elverişli olduğu tespit edilen kurak bölgelere ekin ekme olasılığı artar.
  • Tarımsal sulama, iklimsel koşullar veya kuraklık nedeniyle oluşan üretim kaybı riskini azaltır. Tarımsal sulama sistemleri, ekim tipine ve mevsime göre toprağa gereken nemi sağlar.
Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun